Välkommen till Erik's hemsida!
Min sida där jag skriver vad jag vill

FordonsInspektioner

I upphandlingar ställs ofta höga krav på maskiner och fordon för miljö och hållbarhets perspektivet.
Det kan va svårt att veta om detta efterlevs! Jag kan hjälpa dig med kontroller och uppföljning.