Välkommen till Erik's hemsida!
Min sida där jag skriver vad jag vill

Växthuset


2016 års projekt i trädgården blir ett växthus.

Jag blev biten av iden på earthships 2013 när jag läste min första artikeln i ämnet.
tekniken att bygga med enkla metoder och ett helhetskoncept med inbyggt kretslopp.
När jag senare läste om biodome växthus kickade byggplanerna igång på riktigt och jag började på allvar fundera ut hur jag och min sambo skulle kunna planera vår tomt med ett sådant växthus, när olika byggmetoder och materialval lokalisering samt den estetiska aspekterna hade utvärderats föll stenen på ett växthus av traditionell modell, samtidigt ska alla nödvändiga funktioner som måste byggas in från start värderas och planeras.

växthusmaterial delar de lärda, jag tror att rätt beslut endast kan tas av enskilde individen utefter dennes tankar och ideer,
men jag kan oavsett uttrycka mig tydligt på det avstånd jag tar till att använda tryckimpregnerat virke i konstruktionen, men då rötnar de ju får du säkert höra!! Ja de må så vara men heldre ett rötet växthus än impregnerade grönsaker, om du planerar att bygga ett lusthus mer än ett växthus är säkert tryckimpregnerat ett gott val.
Jag kommer att linoljebada traditionellt värmebehandlat furuvirke från norrland i min konstruktion.
Men stål??? ja har funderat på stålväxthus men fördelarna med trä övertar den styrka stålet erbjuder anser jag.
pollycarbonat eller glas? jag har valt ett 4mm planglas med högt ljusgenomsläpp samt fördelarna med egenvikt och stabiliteten som glaset erbjuder.

Idén är att experimentera med olika tekniker för att förlänga odlingssäsongen så mycket det går, detta gör att en genomtänkt byggritning samt placering är väldigt viktiga komponenter för oss. Växthuset är beläget i odlingszon 3 , 3,5 mil öster om Göteborg i västra Sverige. det gör att vintersäsongen behöver bearbetas och planeras med alternativa grödor eller odlingstekniker.
Jag återkommer till dessa idéer senare där även de här ovan nämnda materialens fördelar kommer att behandlas.

Ritning

Aquaphonics

Denna odlingstekniken är relativt ny, under 70-talet växte den fram i USA och har länge levt i gräsrotsrörelserna och så även idag, det finns förhållandevis få stora aktörer som använder sig av tekniken. Vad är då aquaphonics? namnet är en samanslagning av de engelska namnen på aquakultur och hydrophoni aqua & phoni. sammanslagningen av dessa två tekniker är lika genialisk som självklar, de problem som uppstår i de ena systemet är en tillgång i det andra och vise-versa, detta skapar ett litet ekosystem som nästan driver sig själv bortsett från några få komponenter som behöver tillföras, om man tillsätter några moderna tekniker och andra beprövade kunskaper kan man uppnå ett kretslopp. Utmaningarna för mig är att lyckas hålla detta kretslopp vid liv under svenska förhållanden och igenom våra årstider, jag är övertygad om att detta går att göra bredvid rätt bebyggelse men tyvärr med de förhållanden jag har invid mitt projekt kommer jag behöva tillföra energi under vintern.

Rocketstove

Under vintern kommer uppvärming att vara nödvändig av växthuset, ur ett hållbarhetsperspektiv och där ett oändlig tillgång av kapital var möjligt hade tankarna gått runt en berg/jordvärme med drift från solceller samt ett stort batterilager, Tyvärr är det ej möjligt ur vårt perspektiv så vi planerar för en pelletsmatad markkamin även kallat rocketstove, tekniken bygger på en horisontell kamin som grävs ner i marken vidare till en lodrät rökkanal (stigare) där den största värmeutvecklingen sker, min plan är att efter rökkanalen återleda röken ner i marken där den får cirkulera i rör som lagrar resterande värme i marken under växthuset, i slutet av markrören kommer en skorsten som slutligen leder röken igenom taket och ut. Om omgivningen hade sett annorlunda ut skulle det vara möjligt att använda andra uppvärmningstekniker. att rocketstoven kommer att vara svårstartad är jag medveten om och system som underlättar att starta systemet kommer att beaktas vid byggnation.